Bevissthet er den nye tids mest forsømte bevegelsesområde. Det er her du har størst utviklingsmuligheter, og størst mulighet for å lykkes, om du blir klar over egne ubevisste holdninger.

Det er opp til hver og en av oss å vedlikeholde sjelen for at den skal være i samspill med kroppen. Det er like avgjørende, og kanskje til og med enda viktigere enn hva vi spiser, drikker, og gjør i hverdagen, at vi tar hensyn til sjelen vår hver dag.

Vi vil gjennom kurs og/eller personlig veiledning, sjelereiser og egenhandling hjelpe deg å oppnå en større balanse mellom sjel, kropp og sinn, noe som igjen hjelper deg å foreta bevisste valg i hverdagen.

Det være seg deg som enkeltperson, deg og ditt team eller bedriften din og dine ansatte.

Ingen lysarbeid, eller annen behandling, vil bli foretatt uten ditt samtykke – og heller ikke i grupper. Det vil heller ikke på noen måte erstatte medisinsk behandling.