Vi tilbyr veiledning ved å arbeide med mennesket og deres underbevissthet, inngrodde vaner, blokkeringer og andre sår på sjel og kropp. Vi jobber også med å fjerne tung energi i lyslaget som omgir kroppen. Når energien er fjernet fra lyslaget og underbevisstheten, har vi fjernet blåkopien som fortsetter å informere oss, og som igjen holder oss fanget i et bestemt mønster.  Når lyslaget/legemet og underbevisstheten er helbredet, følger resten av kroppen etter. Da er man i stand til å nå egne mål, og foreta bedre veivalg som gir større velvære for den enkelte og omgivelsene deres.

Arbeidsmetodene representerer urgamle tradisjoner innen energimedisin. Endringen oppnås gjennom å lokalisere ubalanse, og fjerne den, eller tilføre energi i ulike mengder. Det er ikke balansen i seg selv som skaper forandring, men den endringen balansen representerer.

For bedrifter ser jeg hvor energiflyten stopper. Hva hindrer prosjektet i å komme i mål, eller hva er det som gjør bedriften ikke når sine mål? Ulike arbeidsmetoder vil også her bli benyttet for å få endret energiflyten slik at mål nås.