Ninna Ravn

Ninna Ravn er dansk, oppvokst i Jylland, og bosatt i Norge. Hun har en treårig utdannelse som laborant på forskningslaboratorium innen farge- og lakkindustrien, med en grunnutdannelse som dekker kjemi, biologi og fysikk. Hun har også jobbet 12 år som leder av et dokumentsenter rettet mot oljebransjen, hvor hun på kveldstid studerte arbeidsledelse innen administrasjon og ledelse. Utover dette har hun grunnfag i psykologi, og driver for 20. året sin egen virksomhet.

 

For 22 år siden tenkte jeg at livet ikke var så verst. Familie, hus, katt, og egen bedrift. Jeg arbeidet konstant for å rekke alt. Til tider tok hodepinen overhånd, men en dag, da jeg masserte nakken min, kjente jeg varmen fra egne hender. Kunne det være mulig at jeg hadde varme hender?

Det fikk meg til å våkne. Jeg hadde lenge levd for å jobbe, og ikke jobbet for å leve. Kort sagt, en sint dame på innsiden, og serviceinnstilt, fra morgen til kveld, på utsiden.

Høsten 2001 deltok jeg på et meditasjonskurs. Et kurs som skulle vise seg å føre meg videre til andre kurs. Året etter, deltok jeg på mitt første sjamankurs. Et kurs som ble starten på et nytt og annerledes liv. Hadde man spurt meg den gang hva kurset innebar, ville jeg ikke kunne gitt et fullgodt svar. Hadde jeg visst hvor dette ville føre meg, hadde jeg muligens latt være å delta, men jeg hadde kommet til et punkt hvor jeg ikke lenger kunne snu eller ombestemme meg.

I dag driver jeg et enda et firma: Awareness – Sjelens Verden, hvor målsetningen er å veilede mennesker og bedrifter. Min erfaring fra 32 års ledelse med personal- og driftsansvar, samt 15 års utøvende arbeid med sjelereiser, som klarsynt medium, og veiledning av mennesker og bedrifter i krise, gir meg en solid bakgrunn for mitt videre arbeid.