Bedrifter har ofte en visjon om å være best, ha mest kompetanse, tilby de beste produktene, og ikke minst å ha størst markedsandel og best inntjening. Er det noe feil i det? Nei, absolutt ikke – Bedriften trenger et overskudd for å beholde arbeidsstokken, ekspandere, og skape videre vekst og gode resultater. Hva er det da som går feil når mange bedrifter opplever at ansatte møter veggen eller at bedriften ikke når sine mål?

Vanlige problemområder i bedrifter

 • Stress
 • Personlige problemer
 • Tidsklemmen
 • For stort arbeidspress
 • Kan det tenkes at den enkelte er på feil vei?
 • Er det mulig at den enkelte har fått mange hint før kroppen virkelig går i streik?
 • Er målet for bedriften ikke tydelig eller er ikke medarbeideren tilpasningsdyktig nok?
 • Er bedriftens personalpolitikk for dårlig?
 • Har bedriften en ledelse som ikke er god nok?
 • Er det produktet som er feil?
 • Har markedet endret seg uten at bedriften ikke har fulgt utviklingen?

Dette er de vanligste grunne man hører. Uansett koster sykemeldinger bedrifter store summer hvert år. På samme tid som den enkeltes liv ofte forandres under langvarig sykdom.

Har bedriften ansvaret, eller må den enkelte ta ansvar for egen helse? Hvordan kan man ha mennesket i fokus, og samtidig ha en bedrift med suksess?

Hvilken bedrift med respekt for seg selv har vel ikke prøvd ut diverse kurs for å bli bedre, tenke annerledes, spisskompetanse, kvalitetssirkler, kommuniksajonsteknikk, bedre middager, og så videre? Ble vi bedre? Fikk vi gjennomført alle disse flotte ideene? Neppe. Ofte er bedriften tilbake i gamle mønster etter noen dager eller måneder. Hvorfor har det seg slik?

Det kommer av at de underliggende energiene og mønstrene man ser i bedriftskulturen eller hos den enkelte medarbeider ikke er endret.

Hvordan kan man forandre dette?

Vi kan lese/se disse energiene/mønstrene (kartlegger dem), og fjerne eller endre dem, slik at den underliggende energien blir en understøttende energi som styrer bedriften i riktig retning. Altså bygges det en bro til fremtiden slik at det er et grunnlag å gå på. Dert jobbes på bedriftens energi, ikke på enkeltpersoner.

 

Ta kontakt for å få hjelp til å ha både mennesket og lønnsomheten i fokus. Send en mail hvor du forklarer problemet/hva vi kan hjelpe deg med, og få en prisantydning og et forslag til hvordan vi kan hjelpe.

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv hva det gjelder i emnefeltet
Skriv det du ville si her
Sending