Drømmer er underbevisstheten – sjelen vår som sender oss bilder for å få oss til å våkne. Vi opplever ting om dagen, men overser dem. Vi tar ikke stilling til det, eller ignorer det. Sjelen prøver altså å rope oss opp om natten ved å gi oss bilder – noe mange på langt vei ignorerer med det bare var en drøm.

Egentlig er du selv din beste drømmetyder, men fordi vi ikke har kultur for det, er det vanskelig å vite hvor man skal begynne, og finne svar på hva drømmen betyr. Mange reagerer først når de drømmer om døden. For å ha det helt klart, så er det svært sjeldent at en drøm kommer med et budskap som faktisk omhandler døden.

Sanndrømt
Noen er sanndrømt. Disse drømmer ofte i farger, og du er ikke tvil om handlingen i drømmen. Drømmen er helt klar for deg når du våkner. Det som skiller seg fra en vanlig drøm, er at de som er sanndrømt ofte får sine drømmer oppfylt. Det de drømmer, skjer altså også i virkeligheten. Jeg hadde mange slike drømmer tidligere, og var like fortvilet hver gang, for jeg visste aldri når og hvor handlingen i drømmen foregikk, og det slukte dermed mye energi og reiste mange spørsmål. Jeg ba derfor om å bli fri for disse drømmene, som jeg også ble i stor grad. Flere som opplever å være sanndrømt over lang tid, kan oppleve et høyt nivå av stress og forvirring. Ved kjøp av denne tjenesten vil vi også kunne hjelpe deg som er sanndrømt.

Har du en drøm du ønsker hjelp til å tyde?

Ved kjøp av denne tjenesten ber vi deg om å sende en utfyllende forklaring av drømmen din på mail til sjelensverden@gmail.com. Du vil få svar i løpet av neste arbeidsdag, hvor drømmen er tydet basert på de symbolene du har forklart, samt energien drømmen inneholder.

Prisen på denne tjenesten er 375,-.